Az egyezmény szövege

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét Magyarországon 1990-ben fogadták el, és az 1991.évi LXIV. törvény hirdette ki. Ezzel jogszabályi szintre emelték a gyerekek alapvető szükségleteit összefoglaló nemzetközi dokumentumot, így ez azóta is a hazai jogszabályokkal egyenértékű. 

Az Egyezmény deklarálja, hogy minden 18 év alatti embert gyermeknek kell tekinteni, őket semmilyen alapon nem lehet megkülönböztetni. Az Egyezmény fontos pontja a 3. cikkely amely kiemeli, hogy a gyermek legfőbb érdekét kell figyelembe venni minden, őt érintő kérdésben.  

Az Egyezmény szövege magyar és angol nyelven alább letölthető: