Politikai jogok

A Gyerekjogi Egyezmény 15. cikke biztosítja a gyermekek számára a szabad egyesüléshez és békés gyülekezéshez való jogot. A 12. és 13. cikkek alapján az ítélőképessége birtokában lévő gyerekeket megilleti a véleménynyilvánítás szabadsága valmint az, hogy véleményét lehetőség szerint figyelembe vegyék.  A 14. cikk értelmében a gyermekeknek joga van a gondolat-, a lelkiismeret-, és a vallásszabadságra. A politikai jogok körében kerül deklarálásra a kínzás-, megalázó és más embertelen bánásmód tilalma (9., 19., 37. és 39. cikkek), valamint  a szabadságtól való megfosztás tilalma (37., 11., és 14. cikkek).