Polgári jogok

A Gyerekjogi Egyezmény 6. cikke alapelvként rögzíti a gyermekek alapvető jogát az élethez, valamint garantálja a lehetséges legnagyobb mértékű esélyt az életben maradásra és a fejlődésre. A 7. cikk biztosítja a gyermek anyakönyvezését, valamint jogát egy névhez, állampolgársághoz, szülei ismeretéhez és ahhoz, hogy ők neveljék fel. A 16. cikk biztosítja minden gyermek jogát a magánéletével, családjával, otthonával vagy levelezésével kapcsolatban önkényes vagy törvénytelen beavatkozástól és becsülete és jó hírneve elleni jogtalan támadástól való védelmére. A 2. és 30. cikk értelmében a gyermekeket meg kell védeni minden megkülönböztetéstől és megtorlástól (diszkrimináció tilalma).  A polgári jogok közé tartoznak még a tisztességes eljáráshoz való jog, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyermek véleményének meghallgatása és lehetőség szerint figyelembe vétele (3., 4., 12., 19., 22., 40. és 41. cikkek).