Kulturális jogok

A Gyerekjogi Egyezmény deklarája a gyermekek jogát az oktatáshoz akként, hogy az mindenkor figyelembe veszi az esélyegyenlőség megvalósulását (23., 28., 29. és 32. cikkek). Több cikk is hangsúlyozza a gyermekek megfelelő tájékoztatáshoz való jogát (17., 23., 24., 28. cikkek), valamint a szabadidőhöz, játékhoz, kulturához, művészethez való jogát (32. cikk).