Szociális jogok

A Gyerekjogi Egyezmény több cikke is rendelkezik a gyermekek egészséghez való jogáról (3., 21., 23., 24., 25., 38. és 40. cikkek), valamint a fogyatékossággal élők és kiszolgáltatottak jogainak fokozott védelméről (3., 21., 23., 24., 25., 38. és 40. cikkek). Nevesítésre kerül a szexuális kizsámányolás (34. cikk), valamint az emberkereskedelem (35. cikk) tilalma. A gyermekeknek joga van a családhoz és a családban nevelkedéshez (9. és 10. cikk). Az örökbefogadással kapcsolatos jogokat a 21. cikk részletezi. A szociális jogok körében a gyermekeknek védelemre van joguk a kábító- és pszichotróp szerektől ( 33. cikk)., valamint a kizsákmányolás minden formájától (34., 36. és 32. cikkek).