Jelentések a Gyermekjogi Bizottságnak

A Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 44. cikke alapján minden részesállamnak ötéveként jelentésben kell beszámolnia arról, hogy milyen intézkedéseket tett az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. A Gyermekjogi Bizottságnak küld jelentést a Kormány, civil szervezetek és a gyerekeknek is van lehetőségük elmondani véleményüket.  A jelentéseket egy független szakértőkből álló nemzetközi testület, a Gyermekjogi Bizottság vizsgálja meg, és az adott ország civil szervezeteinek, majd kormányának meghallgatását követően ajánlásokat fogalmaz meg, annak érdekében, hogy jobb legyen a gyerekek helyzete az aláíró országokban. Az Egyezmény 44. cikke azt is előírja, hogy az időszakos jelentéseket, az érintettek írásbeli válaszait, valamint az azokkal kapcsolatban elfogadott Bizottsági javaslatokat (záró észrevételeket) minél szélesebb körben bárki által hozzáférhetővé kell tenni. A Gyermekjogi Egyezmény alkalmazását és a gyermekjogok helyzetét a civil szervezetek ún. alternatív kiegészítő jelentése mutatja be.

A magyar Kormány először 1998-ban, aztán 2006-ban, majd 2014-ben és végül 2019-ben nyújtott be jelentést a Gyermekjogi Bizottsághoz.

Sajnos korlátozott számban állnak rendelkezésre magyar nyelven elérhető dokumentumok, azonban az eredeti, angol nyelven elérhető dokumentumok is elérhetőek lentebb:

Magyar nyelvű dokumentumok:

Angol nyelvű dokumentumok: